İktidarın Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yasa Teklifi’nde yok yok: ‘Süper yetkili’ vakıf

Teklifin doğrudan Dışişleri Komisyonu’nda değil de neden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacağı içeriğine detaylı bakılınca daha iyi anlaşılıyor. Vakfın faaliyet alanında, Maliye’nin konusuna giren çok sayıda düzenleme yer alıyor. Teklife göre, kurulacak vakıf, Dışişleri Bakanlığı’nın hizmet kalitesini artırmak amacıyla her türlü taşınırı ve taşınmazı alabilecek, kiralayabilecek. İnşa edebilecek. Her türlü taşıt aracı alabilecek, kiralayabilecek.

TİCARETHANE GİBİ

Dışişleri Bakanlığı’na ait veya tahsisli olup, güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapabilecek. Bu “değerlendirmenin” nasıl olacağı belirsiz.

Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek. Vakfa gelir sağlanması için de yine yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz alınabilecek, satılabilecek, kiralanabilecek. Vakıf, ayni ve nakdi, fikri ve sınai her türlü hak ve alacağı temin edebilecek. Takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunabilecek.

TAHVİL, HİSSE SENEDİ

Devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen “kira sertifikaları, şirket tahvilleri, hisse senetleri ve sair menkul kıymetler almak, satmak, şirket ve ticari işletme kurmak, işletmek, işlettirmek” de yine vakfın faliyetleri içerisinde yer alacak

Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının bir katını geçmemek üzere, mütevelli heyeti kararıyla huzur hakkı verilebilecek.

VERGİLERDEN MUAF

Vakıf, her türlü vergi ve harçlardan muaf olacak. Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, vergiden düşülebilecek. Ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan bu vakıfta görev yapanların aylıkları kesilmeyecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir